Zasilacze do CB.

 

Zasilacz 1.

 

Jest to prosty zasilacz którego budowa oparta jest o scalony stabilizator uA723. Jako tranzystory wykonawcze zastosowano typowe tranzystory NPN typu BD139 i BD620 (2N3055). Wartość napięcia ustala dzielnik złożony z rezystorów 10k i 12k.. Rezystor 0,14/3W możemy wykonać z kawałka drutu oporowego. Z racji na jego nagrzewanie dobrze jest zamocować go w zaciskach a nie poprzez lutowanie. Układ może dostarczać prądu rzędu 6 - 8A.

 

Zasilacz 2.

 

W układzie zastosowano regulację napięcia wyjściowego, co pozwala na precyzyjne jego ustawienie. Zasilacz ten jest w stanie dostarczyć prądów rzędu 10 - 12A. Na schemacie zostawiono miejsce na dołączenie kolejnych tranzystorów a co za tym idzie zwiększenie wydajności prądowej zasilacza.

 

Zasilacz 3.

 

Zasilacz wykonany w klasycznym układzie tranzystorowym. Przy prądzie obciążenia 3 A zapewnia napięcie wyjściowe 13.8 V. Stabilizatorem jest tutaj dioda zenera 12V.  

 

 

 

 

Przy wszystkich tych konstrukcjach należy pamiętać o przykręceniu tranzystorów do radiatora                    o odpowiedniej powierzchni i użycia podkładek mikowych. Zastosowany transformator powinien zapewnić napięcie wtórne zbliżone do 18V. Obudowa zasilacza powinna być wykonana z blachy oraz zaopatrzona w zaciski wyjściowe i bezpiecznik o wartości zależnej od maksymalnego poboru prądu przez radiotelefon.

ZOBACZ SCHEMATY